Main Content

Start!

Odwiedź bloga projektu i sprawdź co się dzieje w świetlicach gmin: Brzeg Dolny, Wołów i Ścinawa.
Blog projektu

Projekt

Projekt "Jesteśmy ze wsi i chcemy tu działać!" zakłada kompleksowe rozwinięcie działań podejmowanych w dziewięciu świetlicach wiejskich z terenu gmin: Brzeg Dolny, Wołów i Ścinawa.

Liczymy, że lokalni liderzy uzyskają nową porcję energii, nabiorą wiatru w żagle, wzrośnie ich kreatywność i motywacja do ciągłego rozwoju i pozytywnych zmian w otoczeniu.

Organizacja

Realizacją projektu zajmuje się Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago z Wołowa. Główne obszary aktywności stowarzyszenia to integracja i rozwój lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie zajmuje się programowaniem i realizowaniem projektów dotyczących integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju ekonomii społecznej jako obszarów, mających istotny wpływ na rozwój lokalny.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy projektu

Gmina Brzeg Dolny

Gmina Wołów

Gmina Ścinawa